Energetsko razvodni ormani (ERO) se koriste kod ugradnje energetskih i elektronskih upravljačkih sistema i komponenti sa predvidjenom montažom na zid (ili odgovarajucu pozadinu) gde je poželjan povećani stepen zaštite sadržaja. Predvidjen je za montažu i postavljanje kako u unutrašnjem tako i spoljašnjem prostoru.

NAČIN IZRADE:

-više načina postavljanja  na zid (i sl.),

-izrada od čeličnih profila i limova,

-konstrukcija vrata na ormanu sa dodatkom zaptivne gume i ostvarenim stepenom zaštite (min  IP 55 do max  IP65 ),

-ugradnja elemenata za zaštitu od strujnog udara(postignuta nulovanjem ili uzemljenjem),

-površinska zaštita plastifikacija,

-pristup sistemima regulisan ključevima

DODATNE POGODNOSTI:

-mogucnost lake montaže  i  demontaže sadržaja,

-mogućmost izrade otvora sa kompletnim materijalom i uvodnicima,

-mogucnost izrade i postavljanja (pored noseće ploce) i instrument table i ostalog.

NAJTRAŽENIJE DIMENZIJE:

A= 300. 400. 500. 600. 800.

h= 300. 400. 500. 600. 800.

d= 160. 200. 250. 300.

 VRSTE KONSTRUKCIJA:

-Energetsko razvodni ormani sa dihtovanim vratima ,IP 65 ( ERO-D )

-Energetsko razvodni ormani sa preklapajućim vratima,     (ERO-P)

-Energetsko razvodni ormani gde su vrata u ravni sa telom, IP 55(ERO-U)

 

PO ZAHTEVU KUPCA MOGUCA IZRADA SVIH STANDARDNIH I VANSTANDARDNIH VELIČINA

Usluge
- Profesionalna plastifikacija

Opširnije

- Štampa na metalu

Opširnije

- Rešenja

Opširnije

Standardni proizvodi
Komandno energetski ormani se koristi kod ugradnje elektronskog...
Energetsko razvodni ormani se koriste kod ugradnje energetskih i...
Energetsko razvodni ormani se koriste kod ugradnje elektronskih...