Kraljevića Marka 1
Niška Banja 18 205 Srbija

Tel / Fax: +381 18 4549 730
email: std@avmmechanik.co.rs

Tatjana Đorđević, direktor
Mob: +381 64 901 25 52
email: tatjanadjordjevic@mail.com

Slaviša Spasić, dir. proizvodnje
Mob.: +381 63 10 85 091

Usluge
- Profesionalna plastifikacija

Opširnije

- Štampa na metalu

Opširnije

- Rešenja

Opširnije

Standardni proizvodi
Energetsko razvodni ormani se koriste kod ugradnje energetskih i...
Energetsko razvodni ormani se koriste kod ugradnje elektronskih...
Komandno energetski ormani se koristi kod ugradnje elektronskog...